Archivo de la etiqueta: Barker

Art. Realitat donada versus creació de realitat

There are other worlds than these (John, “Jake”, Chambers)

Aquesta frase, d’un dels personatges de The Dark Tower, resum l’argument de l’obra més ambiciosa de Stephen King.

Però, a més, és també el live motive d’aquest blog.

Què és la realitat?

I què és la creació, literària i, obrint el ventall, artística?

Aplicant la Navalla d’Ockham, podem triar que la realitat “real” és la que vivim quotidianament, la nostra “experiència” vital, que va minvant segon a segon el seu contingut a mesura que ens apropem cap a l’instant final.

Però aquest argument-com qualsevol altra que s’inclogui en el camp de la reflexió filosòfica- és rebatible. Perquè, no és el mateix principi d’Ockham, d’un monjo franciscà del segle XIII, una reflexió més?

La meva opinió és que, un cop defugits tots els aproirismes, com el principi de causalitat per exemple, que condicionen el marc conceptual, totes les possibilitats estan en peu d’igualtat. I si introduïm la mecànica quàntica, qui diu on són els límits? Qui diu que no estem, literalment, creant realitat quan duem a terme el procés creatiu, allò que ens diferencia i eleva per sobre de la resta d’espècies (o aquesta hauria de ser la idea si més no)?

És un tema recurrent per a multitud d’autors, tant en el camp de la ficció com de l’assaig (Clive Barker ho tracta magníficament a Everville: The Second Book of the Art, al darrer capítol,  “Leaves from the Story-tree”). De fet, és el tema perquè, en certa manera, és la recerca del sentit de la nostra mateixa existència.

En aquest blog doncs hi pot cabre qualsevol temàtica, disciplina o suport que promogui o contribueixi a aquesta dialèctica.

Us invito a que hi dieu la vostra!