Preus

Cèdul·la d’habitabilitat:  60 €

 • Desplaçament:  20 euros
 • Comprobació de dades, realització d’informe i tramitació a l’Oficina d’Habitatge de la Generalitat: 20 euros
 • Visat i Idoneïtat Tècnica:  20 euros

Certificat Eficiència Energètica

Superfície construida de l’edifici = S

 • S < 50 : preu = 165 €
 • 50 m < S < 100 m 2 : preu = 185 €
 • 100 m 2 < S < 200 m 2 : preu = 225 €
 • 200 m < S < 350 m 2 : preu = 265 €
 • S > 350 m 2 : preu 315 €

Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici

Superfície construida de l’edifici = S

 • S < 1.000 m 2 : preu = 1 €/m 2
 • 1.000 m 2 < S < 2.000 m 2 : preu = 0,92 €/m 2
 • 2.000 m 2 < S < 5.000 m 2 : preu = 0,84 €/m 2
 • S > 5.000 m 2 : preu = 0,76 €/m 2
 • Import mínim = 120 euros

Taxació d’immobles

Preus, sempre ajustats, que varien en funció de la tipologia i superficio de l’immoble a valorar.

Com a exemple, per un habitatge plurifamiliar de tamany mitjà (50-100 m 2) calcular uns honoraris estimats de 75 euros.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitecte tècnic – gestor documental [pàgina en construcció]