Certificats energètics

Certificació energètica d’edificis existents 

El Real Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, obliga a estar en possessió d’aquest certificat a qualsevol persona que vulgui vendre o llogar un habitatge construït abans del novembre de 2007.

Els precedents són: (1) les exigències de la Directiva europea 2002/91/CE, de 16 de desembre de 2002, (2) el RD 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova un Procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis de nova construcció.

El nou RD deroga el RD 47/2007 i incorpora en el seu àmbit a tots els edificis, inclosos els ja existents.

Certificat d'Edificiència Energètica

El Certificat d’eficiència energètica d’edificis (CEEE) ha d’incloure els requisits mínims d’eficiència energètica, que s’estableixen al Codi Tècnic d’edificació (CTE) i que s’han de posar a disposició dels compradors o usuaris de l’edifici.

D’aquesta manera, s’afavoreix la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i es contribueix a adoptar mesures per a reduir les emissions de CO2.

L’objectiu és que a partir del 31 de desembre de 2020, els edificis que es construeixin tinguin consum energètic pràcticament nul.

Arquitecte tècnic – gestor documental [pàgina en construcció]