Que faig

Els serveis professionals que ofereixo

Arquitectura tècnica

  • Certificats d’Eficiència Energètica d’Edificis.
  • Certificats d’habitabilitat.
  • Informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis.
  • Tassacions.
  • Llicències d’Activitat.
  • Estudis de viabilitat de projectes d’edificació: avantprojectes, pressupostos, etc.

PressupostosTassacions

 

Estudis, avantprojectes

Resposta les vostres necessitats, amb rapidesa i adequació econòmica.

Desplaçament diligent a l’immoble per a realitzar tot el treball de recollida de dades i entrega de l’informe, en un temps adequat i que es justifica en acceptar l’encàrrec.

Orientació en les gestió dels informes amb l’Administració o fer-les jo mateix, acompanyant al client fins al tancament de l’encàrrec.

Sóc arquitecte tècnic del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació (CAATEE) col·legiat núm. 8029, garantia de professionalitat, serietat i qualitat en tots els serveis encomanats.

Tractament documental

  • Anàlisi formal i de contingut de documents sobre qualsevol matèria i disciplina. Resum, indexació, classificació.
  • Traducció de documents escrits en llengua catalana o castellana a la llengua anglesa o a l’inrevés.

Gestió documental: organització, descripció

Traducció català/espanyol a anglès, anglès a català/espanyol

 

Mapa del lloc: Qui sóc – Que faig – ContacteArt – Blog

 

Arquitecte tècnic – gestor documental [pàgina en construcció]